Матеріали конференцій

 
Фронтир в етнокультурному контексті. Одеські етнографічні читання: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 204 с.
 
На сторінках видання розглядаються етнологічні підходи до вивчення кордону та фронтиру в сучасній науці, актуальні проблеми особливостей культури населення порубіжжя, пограниччя, міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах, історії міграцій та мікроміграцій, переселень та питання трансформацій в культурі, особливостей традиційної культури, міжетнічних взаємин.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Італійська їжа в історії та культурі: збірка наукових статей з нагоди року італійської їжі у світі / відп. ред. О.В. Сминтина; ред. кол.: В.Г. Кушнір, О.М. Дзиговський, О.А. Прігарін, Н.О. Петрова, І.С. Горнова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 150 с.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / відп. ред. О.В. Сминтина; ред. кол.: В.Г. Кушнір, О.М. Дзиговський, О.А. Прігарін, О.В. Демченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 472 с.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2018. – 358 с.
 
На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми особливостей культури населення пограниччя, міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах, історії міграцій, переселень та питання трансформацій в культурі, особливостей традиційної культури, міжетнічних взаємин.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Міграції в історії і етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання: збірка наукових праць / За редакцією В.Г. Кушніра. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 398 с.
 
На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми історії міграцій та питання трансформацій в культурі, особливостей традиційної культури, міжетнічних взаємин.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць П’ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 198 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної культури, традицій та інновацій, діяльності культурно-просвітніх структур та окремих їхніх представників. Окрема увага приділена також історіографії цих проблем.
 
Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам та учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2016. – 336 с.
 
На сторінках видання розглядаються актуальні проблеми історії і культури порубіжжя східної і західної цивілізації, особливостій традиційної культури населення порубіжжя Степу і Лісостепу в межах України, міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2015. – 296 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми локальних та територіальних особливостей етнокультури українсько-східнороманського порубіжжя, регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетнічному середовищі, відображення міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Третьої та Четвертої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса, 2015. – 172 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної культури, традицій та інновацій, діяльності культурно-просвітніх структур та окремих їхніх представників. Окрема увага приділена також історіографії цих проблем.

 
Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – 419 с.
   
На сторінках видання розглядаються проблеми локальних та територіальних особливостей етнокультури порубіжжя, регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетнічному середовищі, відображення міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Відгомін лихоліття. Спогади очевидців Голодоморів 1932-1933 і 1946-1947 рр., а також періоду нацистської окупації, записані студентами історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – 104 с.
   
На сторінках даної збірки публікуються інтерв’ю, котрі взяли студенти історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова у мешканців Одеської, а також Вінницької, Закарпатської, Київської та Кіровоградської областей, що пережили Голодомор 1932-1933 або 1946-1947 рр., або період нацистської окупації. Крім того, збірка доповнена аналітичними статтями студентів, що присвячені історичним та етнологічним проблемам Голодоморів, а також впливу останніх на традиційну культуру народів України.
   
Збірка рекомендується етнологам та історикам, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх школ.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Другої Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 200-річчю Т.Г. Шевченка. – Одеса, 2014. – 216 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної культури, традицій та інновацій, діяльності культурно-просвітніх структур та окремих їхніх представників. Окрема увага приділена також історіографії цих проблем.
 
Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2013. – 574 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетнічному середовищі, відображення міжетнічних взаємин у традиційній культурі, сучасні міфологічні уявлення та вірування.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Етнічна культура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Першої Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 242 с.
 
На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної культури, традицій та інновацій, діяльності міських культурних товариств. Окрема увага приділена також історіографії варіантів цих проблем.
 
Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тисяч років: від минулого до прогнозування майбутнього» [Електронний ресурс] / ОНУ імені І.І. Мечникова, кафедра загальної та морської геології, кафедра археології та етнології України. – Одеса, 2013. – 162 с.
 
Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тисяч років: від минулого до прогнозування майбутнього» охоплює широке коло сучасних проблем із глобальних змін клімату, рівня моря та їх впливу на біоту Чорноморського регіону, включаючи людину, за останні 30 тисяч років.
 
Збірка розрахована на спеціалістів геологів, екологів, біологів, археологів, які вивчають минуле, сьогодення і майбутнє Чорноморського регіону.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2012. – 491 с.
  
На сторінках видання розглядаються проблеми традиційної культури діаспори, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноетнічному середовищі, міжетнічні взаємини у традиційній культурі.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку 

____________________________________________________________________________________

Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2011. – 383 с.
 
На сторінках видання подано наукові статті, що присвячені різним аспектам календарної обрядовості. Аналізуються джерела та історіографія, особливості структури, атрибутики та семантики обрядів. Окрему увагу приділено відображенню міжетнічних взаємин у календарній обрядовості, питанням локальної специфіки обрядів, чинникам трансформації на різних етапах розвитку суспільства.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

____________________________________________________________________________________

Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2010. – 384 с.
 
Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання» містить статті, присвячені вивченню весільної обрядовості. Висвітлюються питання дослідження джерел та історіографії, аналізуються особливості структури, весільної атрибутики та семантики весільного обряду. Приділена увага міжетнічним взаєминам у весільній обрядовості, питанням локальної специфіки, чинникам трансформації традиційного весілля.
 
Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.
 
Завантажити збірку

Коментувати не дозволено.