Етнографічна практика

Основним завданням польової етнографічної практики є виявлення, опис та збереження джерел для дослідження виразності традиційної культури різноетнічного населення Півдня України. Зібрані матеріали стають підставою для реконструкції традиційних обрядів різних етнокультурних груп, організації етнографічних виставок та музейних колекцій. Студенти отримують навички планування та ведення інтерв’ю, каталогізації знахідок, роботи з письмовими етнографічними джерелами, ведення польового щоденника, застосування технічних засобів запису та збереження інформації.

Під керівництвом викладачів кафедри археології та етнології України студенти факультету проходили етнографічну практику у місцях компактного проживання українців, росіян (у тому числі росіян-старообрядців), болгар, гагаузів, молдаван, греків, татар та інших етносів на теренах Ізмаїльського, Ренійського, Кілійського, Болградського, Саратського, Арцизького, Тарутинського, Кодимського, Миколаївського районів Одеської області, у м. Одеса, а також у Судакському та Бахчисарайському районах АР Крим.

Коментувати не дозволено.