Конференції

За час свого існування кафедра археології та етнології України неодноразово ставала організатором і співорганізатором міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Всього було проведено 58 конференцій:

1995

ІІІ Міжнародна археологічна конференція студентів та молодих вчених «Давні культури і цивілізації Східної Європи»

1996

І Міжнародна етнологічна конференція студентів та молодих вчених «Етнографічні дослідження населення України»

1998

Міжнародна наукова конференція «Україна та Болгарія: віхи історичної дружби»

ІІІ Міжнародна етнологічна конференція студентів та молодих вчених «Етнічність в історії та культурі»

2002

Міжнародний конгрес «Археологія та етнологія Східної Європи: крок молоді у ХХІ століття»

2003

Ювілейна конференція, присвячена 10-річчю створення кафедри археології та етнології України

2004

І Міжнародна науково-практична конференція «Липовани-старообрядці Подунав’я: історія та культура»

2005

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Липовани-старообрядці Подунав’я: історія та культура»

2006

ІІ Пленарна конференція та польові екскурсії за проектом ЮНЕСКО-МПГК (IGCP) «Чорноморсько-Середземноморський коридор за останні 30 тис. років: зміни рівня моря та людська адаптація»

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Липовани-старообрядці Подунав’я: історія та культура»

2007

XV Міжнародний науковий симпозіум «Інтеграція археологічних та етнографічних досліджень»

Міжнародна конференція «Історія археологічних досліджень Північно-Західного Причорномор’я»

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: росіяни старообрядці на Дунаї (історія та культура)»

2008

Міжнародна наукова конференція «Нижньодунайський регіон в XV – XX ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації»

V Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: росіяни старообрядці на Дунаї (історія та культура)»

2009

Друга міжнародна конференція «Історія польових археологічних досліджень у Північно-Західному Причорномор’ї» (до 175-річчя від дня заснування Одеського товариства історії та старожитностей)

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: росіяни старообрядці на Дунаї (історія та культура)» до 180-річчя переселення некрасівців у Нову Некрасівку

Міжнародна наукова конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації»

2010

Міжнародна науково-практична конференція «Первісна доба південно-західної України: взаємодія природи та людини»

Міжнародна науково-практична конференція «Одеські етнографічні читання: Весільна обрядовість у часі і просторі»

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Російське старообрядництво в умовах багатоетнічного простору: історія, культура, традиції»

2011

Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу»

VII Міжнародна наукова конференція та польові екскурсії за проектом ІНКВА 501 «Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморський коридор за останні 30 тис. років: зміни рівня моря та адаптаційні стратегії людини»

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: росіяни старообрядці на Дунаї (історія та культура)» до 200-річного ювілею початку переселення некрасівців-старообрядців до Бессарабії

2012

Мемориальная конференция памяти лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко «Человек в истории и культуре»

Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Традиційна культура діаспори»

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: історія та культура росіян-старообрядців»

2013

Міжнародна науково-практична конференція «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тисяч років: від минулого до прогнозування майбутнього»

Перша міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Локальна та регіональна специфіка традиційної культури»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Липовани: російські старообрядці на Дунаї (історія і культура)»

2014

ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

V Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості»

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

2015

IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

VI Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя»

2016

VI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 25-річчю Незалежності України «Етнічна культура в глобалізованому світі»

VІІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій»

Міжнародна конференція «Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій»

2017

Міжнародна конференція «Человек в истории и культуре». Мемориальная конференция в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко

VIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

VIІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 5-річчю заснування НЕСТу «Етнічна культура в глобалізованому світі»

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Міграції в історії і етнічних процесах України»

Міжнародна конференція «Міграції в історії і етнічних процесах України»

2018

ІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

ІX Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Українське пограниччя: варіативність традиційної культури»

Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи», присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України

Міжнародна наукова конференція «Італійська їжа в історії та культурі», присвячена року італійської їжі у світі та ІІІ всесвітньому тижню італійської кухні

2019

Х Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

X Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання: Фронтир в етнокультурному контексті»

2020

ХІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 155-річчю заснування Одеського (Новоросійського) університету імені І.І. Мечникова

ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі», присвячена 155-річчю заснування Одеського (Новоросійського) університету імені І.І. Мечникова

15-та Міжнародна конференція «Българите в Северното Причорноморие»

2021

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі» (секція «Гуманістична спадщина Данте»)

Міжнародна науково-практична конференція «Україна: історія, культура, ідентичність» до 30-ї річниці незалежності України (за участі факультету в якості співорганізатора)

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Масовий штучний голод в Україні 1921-1923 рр.» (за участі факультету в якості співорганізатора)

ХІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання. Ідентичності в етнографії і фольклорі»

V Міжнародна науково-практична конференція «Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду» (за участі факультету в якості співорганізатора)

International conference «History, Spirituality, Culture. Dialogue and interactivity». Galati, Romania (за участі факультету в якості співорганізатора)

ХІV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі»

Коментувати не дозволено.