АСПІРАНТИ

 

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
Тема дисертаційної роботи Науковий керівник Роки навчання / форма навчання
Спеціальність 032 Історія та археологія
1. ЧЕНЦОВ
Ярослав Миколайович
Культурно-історична адаптація населення Степової України в XIII-XVI століттях д.і.н., професор Сминтина О.В. 2021-2025

денна

2. ВОРОТНЮК
Юрій Федорович
Історія готів Північного Причорноморʼя у писемній та епіграфічній традиціях д.і.н., професор Сминтина О.В. 2019-2023

денна

3. ЖЛАБ
Станіслав Станіславович
Виразність торгівельних традицій етнічних груп Одеси (кінець XVIII – початок XXI ст.): історико-антропологічні аспекти д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2019-2023

денна

4. КОВАЛЬСЬКИЙ
Леонід Сергійович
Населення усатівської культури: соціальна реконструкція за археологічними джерелами д.і.н., професор Сминтина О.В. 2019-2023

денна

5. ПАВЛИК
Владислав Віталійович
Футбол у глобалізованому світі: етно-історичний аспект, соціо-культурні процеси і практики к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2019-2023

денна

6. ПУШКОВ
Ігор Михайлович
Релігійно-територіальні громади Болгарського водворення в Бессарабії (1812-1856 рр.) д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2019-2023

денна

7. ШАКАЙЛО
Ксенія Василівна
Трансформаційні процеси в народній хореографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2018-2023

денна

Коментувати не дозволено.