АСПІРАНТИ

 

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
Тема дисертаційної роботи Науковий керівник Роки навчання / форма навчання
Спеціальність 032 Історія та археологія
1. ВОРОТНЮК
Юрій Федорович
Історія готів Північного Причорноморʼя у писемній та епіграфічній традиціях д.і.н., професор Сминтина О.В. 2019-2023

денна

2. ЖЛАБ
Станіслав Станіславович
Виразність торгівельних традицій етнічних груп Одеси (кінець XVIII – початок XXI ст.): історико-антропологічні аспекти д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2019-2023

денна

3. КОВАЛЬСЬКИЙ
Леонід Сергійович
Населення усатівської культури: соціальна реконструкція за археологічними джерелами д.і.н., доцент Кіосак Д.В. 2019-2023

денна

4. ПАВЛИК
Владислав Віталійович
Футбол у глобалізованому світі: етно-історичний аспект, соціо-культурні процеси і практики к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2019-2023

денна

5. ПУШКОВ
Ігор Михайлович
Релігійно-територіальні громади Болгарського водворення в Бессарабії (1812-1856 рр.) д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2019-2023

денна

6. ШАКАЙЛО
Ксенія Василівна
Трансформаційні процеси в народній хореографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2018-2022

денна

7. БІРЮКОВА
Ірина Олександрівна
Культурно-просвітницька діяльність Одеської національної наукової бібліотеки (1829-2009) д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2017-2021

вечірня

8. ЛОБАНОВА
Марія Андріївна
Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної спільноти Трипілля-Кукутені д.і.н., доцент Кіосак Д.В. 2017-2021

денна

Коментувати не дозволено.