Кушнір В’ячеслав Григорович

 

Народився 25 січня 1951 року в с. Стримба Кодимського району Одеської області. 1977 року закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Захистив кандидатську дисертацію «Господарство і побут населення південно-західної України в епоху розпаду первісного суспільства» (2000 р.). У червні 2013 р. захистив докторську дисертацію «Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)».

Працював молодшим науковим співробітником на історичному факультеті ОДУ, лаборантом відділу археології Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України, вчителем історії, заступником директора школи з навчально-виховної роботи, методистом з виховної роботи Іллічівського районного відділу народної освіти м. Одеси.
 
Археолог, етнолог, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, голова правління Одеської обласної спілки краєзнавців, член Правління Національної спілки краєзнавців України, член Національної спілки журналістів України.
 
Кушнір В.Г. – учасник багатьох археологічних експедицій у Північно-Західному Причорномор’ї. Вивчав системи скотарства і землеробства населення степової зони Північно-Західного Причорномор’я доби енеоліту-бронзи. Вніс доповнення до методики визначення первісних форм скотарства в регіоні (1990, 1999 рр.), існування у степовій зоні у ІІІ-ІІ тис. до н.е. населення з рухливою і осілою формами скотарства (1999 р.), простежив тенденції його розвитку з часів енеоліту (1991 р.), ідентифікував форми скотарського господарства ногайців у Північно-Західному Причорномор’ї (1991 р.).
 
З початку 1990-х років активно займається розробкою проектів дослідження історичного краєзнавства, народної культури та впровадженням у навчальний процес результатів краєзнавчих та народознавчих досліджень. Заснував і видавав: «Історичне краєзнавство Одещини» (1992-1996 рр.), «Старожитності Причорномор’я» (1995 р.), «Етнографія Півдня України» (1996). Є автором першого регіонального навчального посібника з етнографії «Народознавство Одещини» (1998 р.) (перевиданий з рекомендацією МОН України у 2008 році), співавтором підручника «Історія України» для 7 класу з розділами краєзнавчого характеру (1999 р.).
 
З 1993 року вивчає традиційну культуру українців лісостепової зони Подністров’я (Україна, Молдова), степових районів Буго-Дністровського межиріччя, півдня Буджака та нижнього Подунав’я (Україна, Румунія). Визначив Нижньодунайський варіант традиційної культури українців (2006 р.). Організував декілька етнографічних експедицій, за наслідками яких видано монографію «Українці за Дунаєм» (2000 р., перевидану в Румунії румунською мовою у 2008 році). Автор альбому традиційних рушників українців, румунів, молдован Нижнього Подунав’я (в Україні і Румунії) (2010 р.). Має 156 публікацій, з яких 137 – наукового характеру, 11 монографій авторських і в співавторстві.
 
Головний редактор наукового видання «Записки історичного факультету» ОНУ імені І.І. Мечникова, член редколегії видання «Козацька минувшина».
 
За активну краєзнавчу і дослідницьку роботу в 2000 році отримав звання лауреата конкурсу газети «Вечірня Одеса» – «Люди дела» пам’яті Б.Ф. Дерев’янка. За плідну працю на благо міжнаціонального єднання, вагомий особистий внесок у здійснення етнонаціональної політики України нагороджений Почесною Грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації (1992 р.), Грамотою Міністерства у справах сім’ї і молоді (2008 р.), Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка». Лауреат премії імені В. Вернадського Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – XXI століття» (2006 р.). Нагороджений медалями Республіки Польща «Pro memoria» (2010 р.), «Zasłużony dla Kultury Polskiej» (2014), Орденом «За заслуги» III ступеня (2007 р.). Лауреат премії ім. академіка П.Т. Тронька Національної спілки краєзнавців України (2017).
 
Заслужений працівник освіти України (2015).
 
Контактні дані:
тел.: +38-048-723-62-87
e-mail: v_kushnir@ukr.net

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Вороновка ІІ. Поселение позднего бронзового века в Северо-Западном Причерноморье. – К., 1991 (у співавторстві з В.П. Ванчуговим, А.Г. Загинайло, В.Г. Петренко) (переглянути обкладинку)
 2. Археологічні пам’ятки Тилігуло-Куяльницького міжлимання. – Одеса, 1996 (у співавторстві з А.С. Островерховим, С.П. Смольяниновою).
 3. Господарство і побут населення південно-західної України в епоху розпаду первісного суспільства. – Одеса, 1999 (переглянути обкладинку)
 4. Українці за Дунаєм. – Одеса, 2002 (переглянути обкладинку)
 5. Ucrainenii de dincolo de Dunare. – Bucureşti, 2008 (переглянути обкладинку)
 6. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20-80-ті роки XX ст.). – Одеса, 2008 (у співавторстві з Н.О. Петровою) (переглянути обкладинку)
 7. У скорботних 1932-1933 роках. – Одеса, 2008 (у співавторстві з Н.О. Петровою, В.М. Поломарьовим) (переглянути обкладинку)
 8. Нариси традиційної культури українців Одещини (Миколаївський р-н). – Одеса, 2010 (у співавторстві з Н.О. Петровою, В.М. Поломарьовим) (переглянути обкладинку)
 9. Крутянський ключ. Нарис з історії Кодимського району. – Одеса, 2010 (у співавторстві з С.С. Аргатюком) (переглянути обкладинку)
 10. Нижньодунайський рушник. Альбом. – Галац, 2012. – 141 с. (переглянути обкладинку)
 11. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Одеса: КП ОМД, 2012. – 192 с. (переглянути обкладинку)

Навчальні посібники і підручники

 1. «Ми – одесити»: посібник для 9 кл. – Одеса, 1997 (один із співавторів).
 2. Народознавство Одещини. – Одеса, 1998.
 3. Народознавство Одещини. – Одеса, 2008 (переглянути обкладинку)
 4. Історія України для 7 класу. – Одеса, 1999 (у співавторстві з Л.В. Кушнір).
 5. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 1. Настінний розпис. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 46 с. (завантажити)
 6. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України: навчально-наочний посібник. Частина 2. Ткацтво. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 74 с. (завантажити)
 7. Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017 (у співавторстві з Н.О. Петровою). – 74 с. (завантажити)
 8. Історія і культура українців Північної Добруджі. Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 108 с. (завантажити)

Вибіркові наукові публікації

 1. Разведки памятников эпохи поздней бронзы в северных районах Одесской области // Археологические исследования в Северо-Западном Причерноморье. – К.,1978.
 2. Древнейшие бронзовые наконечники стрел Северного Причерноморья // Советская археология. – 1986. – № 2 (у співавторстві з В.П. Ванчуговим, І.Т. Черняковим).
 3. Использование этнографических материалов при изучении первобытного скотоводства // Проблемы археологии Северного Причерноморья. Тезисы докл. научн. конф. – Херсон, 1990.
 4. Пути развития скотоводства в Северо-Западном Причерноморье // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. Тезисы докл. научн. конф. – К., 1991.
 5. Письменные сведения о скотоводстве ногайцев // Тезисы ІІ-й областной историко-краеведческой научно-практической конференции. – Одесса, 1991.
 6. О механизме перехода населения Северо-Западного Причерноморья от оседлого хозяйства к подвижному // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. Тезисы докл. научн. конф. – Тирасполь,1994.
 7. Хозяйственно-бытовые комплексы в Северо-Западном Причерноморье в эпоху поздней бронзы // Древнее Причерноморье. – Одесса, 1994.
 8. Кам’яні хрести степу // Археология и этнология Восточной Европы. – Одесса, 1996.
 9. Етнографічні записки Евлія Челебі про Північне Причорномор’я // Евлія Челебі. Книга подорожі (Північне Причорномор’я). – Одеса, 1997.
 10. Передвесільна та весільна обрядовість українців Південно-Східного Поділля // Археологія та етнологія Східної Європи. – Одеса, 2000.
 11. Дерев’яне житло села Баштанів // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2001. – Вип. 11.
 12. Пиріжнянський керамічний центр // Народознавчі зошити. – Львів, 2001.
 13. Особливості господарства добруджанських українців в Румунії // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12.
 14. Тип народної ікони в Південно-Східному Поділлі // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 3.
 15. Традиційне ткацтво на Кодимщині // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 13.
 16. Житлові і господарські комплекси українців Кам’янського і Рибницького районів Молдови // Українці Придністров’я (Матеріали етнографічних досліджень). – Одеса, 2005. – Вип.1.
 17. Допоміжні види господарської діяльності українців Лівобережжя Дністра // Українці Придністров’я (Матеріали етнографічних досліджень). – Одеса, 2005. – Вип.1.
 18. Хрест з кириличним написом 1369 р. з села Тузла (біля міста Білгород-Дністровський Одеської області) // Праці центра пам’ятникознавства. – К., 2006. – Вип. 9 (у співавторстві з І.Т. Черняковим, Є.Ю. Градун).
 19. Маркевич О.І. в етнографічних дослідженнях українців Одеси // Записки Історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2006. – Вип. 16.
 20. Житло і господарські споруди крутянських євреїв // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2006. – Вип. 17.
 21. Нижньодунайський варіант традиційної культури українців // Іван Франко і Буковина: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Іван Франко і Буковина». Чернівці, 23 вересня 2006 р. – Чернівці, 2006.
 22. Українське населення за даними Ізмаїльського архіву // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2007. – Вип. 1.
 23. Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя і Буджака // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 25.
 24. Молдавський етнокультурний компонент в традиційній культурі українців Буджака // Revista de etnologie culturologie. – Kishineu, 2008. – Vol. 3.
 25. Українсько-болгарські взаємини у традиційному рушникарстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование». – Одеса, 2009.
 26. Румунські «монографії» як історико-етнографічне джерело // Записки Історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Вип. 20.
 27. До питання про формування мережі сільських поселень // Записки Історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – Вип. 21.
 28. Ştergare din regaunea Dunării de Jos: tradiţii şi inovaţii // La frontiereele civilizatiilor. Basarabia in context geopolitik, economic, cultural si religios. – Galati, 2010.
 29. Чинники трансформації календарної обрядовості українців Півдня Буджака і Степового Подністров’я // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць. – Одеса, 2011.
 30. Особливості декорування традиційного житла українців Буго-Дністровського межиріччя і Буджака // Народна творчість та етнографія. – 2011. –  № 4.
 31. Землянка як тип житла: археологічна і етнографічна кореляції // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля (Чернівці, 29 квітня 2011 р.). – Чернівці-Вижниця, 2011.
 32. Рушники українців Нижнього Подунав’я: традиції і інновації // Краєзнавство. – 2011. – № 2.
 33. Формування регіональних груп українців у Буджаку, Нижньому Подунав’ї і дельті Дунаю // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: КП ОМД, 2012.
 34. Етнографія Півдня України в спогадах Юзефа Крашевського // Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturove, etniczne I religijne na przestrzeni dziejow. – Krakow, 2012.
 35. Українці Нижнього Подунав’я в Румунії: історіографічний аспект // Наукові записки міжнародної асоціації україністів. – К., 2012. – Вип. 1. – С. 124-129.
 36. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка // Українознавство. – К., 2013. – №1 (46). – С. 136-139.
 37. Традиції колективної праці українців степу в середині ХІХ ст. // Записки історичного факультету. – Одеса, 2013. – Вип. 24. – С. 47-53.
 38. Бойки села Маринове: розвиток традиційної культури після переселення // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості / Збірка наукових праць. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 240-245.
 39. Етнотуризм на Одещині: перспективи розвитку // Проблеми туристичної галузі України: здобутки, стан, перспективи: збірник праць за матеріалами засідання наукового симпозіуму, 3-4 квітня 2014 року. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 32-36 (у співавторстві з Н.О. Петровою).
 40. Проблеми адаптації депортованих українців на Одещині // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 85-97.
 41. Особенности трансформации украинской и молдавской идентичности в этноконтактных зонах // Актуальные вопросы археологии, этнологии и искусствоведения. – Кишинев, 2015 – С.101-102.
 42. До питання змісту і структури етноконтактної зони // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових праць: наукове видання – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2015. – С. 152-156.
 43. Носили ми вечерю… // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. 26 випуск 2015: наукове видання. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 295-305 (співавтор Петрова Н.О.).
 44. Кодимщина в структурі етноконтактної зони степу і лісостепу // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових праць: наукове видання – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2016. – С. 184-192.
 45. Проблема історико-етнографічного районування та варіативності українців (за дослідженнями Півдня України) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги. – К., 2016. – С. 239-262.
 46. Від депортації до депортації // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. 27 випуск 2016. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 487-492.
 47. Кодимський етнофест і «конфлікт ідентичностей» (рефлексія на епізод з підготовки заходу) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2017. – Вип. 28. – С. 433-436.
 48. Студентська етнографічна практика в контексті дослідження традиційної культури українців // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 460-468 (у співавторстві з Н.О. Петровою).
 49. Дунавецька Січ як чинник консолідації українців Північної Добруджі // Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 183-189.
 50. Kodymszczyzna jako obszar kontaktu etnicznego na pograniczu stepu i lasostepu // На річці Кодима. Дослідження з історії України і Польщі. Nad rzeka Kodyma. Studia nad dzielami polskich i ukrainskich pograniczy na przestrzeni wiekow. – Одеса, 2018. – С. 22-30.
 51. Роль міграційного фактора в історії Задунайської Січі і громади Північної Добруджі // Danubian cossacks – origins and cohabitation in Northern Dobrudja. – Tulcea, 2019. – P. 39-45.
 52. Мікроміграції в розвитку етнокультури // Фронтир в етнокультурному контексті. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019.

Коментувати не дозволено.