Завдання та програми курсів на ІІ семестр (2018/2019 навчальний рік)

 
Північно-Західне Причорномор’я у первісну добу (для студентів 2 курсу освітньої програми “Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини”)

Археологія ідентичності (для студентів 4 курсу спеціальності 032 “Історія та археологія”)

Екологічна історія (для магістрів І року навчання спеціальності 032 “Історія та археологія”)
 

Коментувати не дозволено.